Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Talousmaantiede sivuaineena, 25 ECTS

Sisältö

Talousmaantiedettä sivuaineena opiskellut opiskelija ymmärtää sijainnin ja toimintaympäristön merkityksen liiketoiminnalle ja osaa hyödyntää osaamistaan työtehtävissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi markkinointiin, aluekehitykseen, matkailuun tai vastuulliseen liiketoimintaan. Yritys- ja markkinointimaantieteen keskeisten teorioiden tuntemuksen lisäksi opiskelijalla on menetelmälliset valmiudet aluetiedon keruuseen ja analysointiin sekä näin tuotetun tiedon hyödyntämiseen esimerkiksi markkinointitutkimuksissa, liikepaikkasuunnittelussa ja erilaisissa aluekehitystehtävissä niin globaalilla kuin kansallisella tasolla. Erityinen kilpailuetu työmarkkinoilla on paikkatietomenetelmät ja niiden soveltaminen liiketoiminnassa.

Talousmaantiede on mahdollista valita sivuaineeksi sekä KTK- että KTM-tutkinnoissa. Sivuaine (vähintään 25 op) muodostuu vapaavalintaisista talousmaantieteen opintojaksoista siten, että tutkintoon sisältyy opintojakso TMY Aluenäkökulma talouselämään tai TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede sekä vähintään kaksi seuraavista: TMe2, TM3, TM4, TM5, TM51 ja TM6. Sivuaineeseen voi sisältyä sekä KTK- että KTM-tutkinnossa myös syventäviä opintoja opintojaksokohtaiset rajoitteet (pakolliset edeltävät opinnot) huomioon ottaen. KTK-tutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi lasketa sivuaineeseen KTM-tutkinnossa.

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen kandidaatin tutkinto-ohjelman opiskelijat eivät voi sisällyttää sivuaineeseen opintojaksoja TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede, MJO4 Liiketoiminnan eettiset kysymykset eikä TM44 Supply Chain Management, koska ne ovat ohjelman pakollisia opintoja, jolloin valitaan 25 opintopistettä muista talousmaantieteen kursseista.

Sivuainekokonaisuuden voivat suorittaa myös Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat. Lisätietoja opintotarjonnasta muiden tiedekuntien opiskelijoille on saatavilla intranetistä https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/opinnotmuidentiedekuntienopiskelijoille/Sivut/default.aspx

Lisätiedot

HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Turku School of Economics
Turku School of Economics
avaa kaikki

Talousmaantiede sivuaineena

Suoritettava vähintään 25 op.
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM: Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla sivuaineen laajuuteen lasketaan TMY.
Valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication