Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ENGLANNIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

Sisältö

Opetuksen tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijoiden kielitaitoa ja antaa heille liike-elämässä tarvittavia viestintävalmiuksia sekä laajentaa erityisesti liikekielen sanavarastoa. Englannin kielessä ei järjestetä alkeisopetusta, vaan lähtötasona edellytetään hyviä perustietoja.

Perusopinnot (6 op) ovat pakollisia kaikille englannin kieltä opiskeleville. Pakollisten opintojaksojen jälkeiset vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot ovat vapaasti valittavissa. Opinto-oppaassa olevat ajankohdat ovat ohjeellisia, mutta pakolliset opintojaksot on tarkoituksenmukaista suorittaa ennen vaihtoehtoisia.

PAKOLLISET PERUSOPINNOT (6 op)

Opetusohjelmassa 1. vuosikurssille:
KKEN1008 EN1a Business Communication 1 3 op

Opetusohjelmassa 2. vuosikurssille:
KKEN1009 EN1b Business Communication 2 3 op

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti vähintään 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen opintojakson ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

ENGLANNIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Englannin kielen ja liikeviestinnän sivuainelaajuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa kaupallis-taloudellista kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti yrityksen vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän pystyy toimimaan kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yritysmaailmassa ja tuntee kulttuurien välistä viestintää englanninkielisen liikeviestinnän näkökulmasta.

Sivuaineen laajuus on 25 op, johon tulee sisältyä vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineen voi sisällyttää KTK/VTK-tutkintoon tai KTM/VTM-tutkintoon. Sivuaineeseen luetaan mukaan kaikki englannin kielen opinnot riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen opintojakso opiskelijan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi kuitenkaan sisältyä kahteen eri tutkintoon tai toiseen sivuaineeseen. Myös vaihtoyhteistyöyliopistossa suoritettuja englannin kielen hyväksiluettuja opintoja on mahdollista sisällyttää englannin kielen sivuainekokonaisuuteen.

HUOM! Turun kauppakorkeakoulun englannin kielen ja liikeviestinnän opintojaksojen koodit muuttuvat 1.8.2017 lähtien KKEN-alkuisiksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Centre for Language and Communication Studies
avaa kaikki
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication