Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSKAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

Sisältö

Ranskan kielen ja liikeviestinnän pakollisten perusopintojen ja aineopintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan liike-elämässä tarvitsemia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja sekä valmiutta käyttää kaupallis-taloudellista erityiskieltä.

ALKEISOPINNOT RA0

Ranskan kielen alkeiskurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole ennen opiskelleet ranskaa tai jotka katsovat opintonsa riittämättömiksi. Alkeisopintojen jälkeen opiskelijalla on lukion oppimäärää vastaava yleiskielen taito. HUOM! Alkeisopinnot voi sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, mutta ei kieliopintoihin.

KTK-TUTKINNON PAKOLLISET PERUSOPINNOT RA1

Turun kauppakorkeakoulussa suoritettujen 6 op:n alkeisopintojen jälkeen opiskelija aloittaa pakolliset perusopinnot (RA1A). Myös muualla suoritetun alkeisoppimäärän jälkeen valitaan RA1A. Ranskaa aikaisemmin opiskellut aloittaa opintonsa kokonaisuudesta RA1B.

VAIHTOEHTOISET PERUS- JA AINEOPINNOT RA2-RA30

Pakollisten opintojaksojen jälkeen opiskelija voi suorittaa haluamansa määrän vaihtoehtoisia ranskan kielen perus- ja aineopintoja. Kurssikohtaiset taitotasoluokitukset ohjaavat suositeltua etenemisjärjestystä.

RANSKAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Sivuaineen laajuus on 25 op, johon tulee sisältyä vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineen voi sisällyttää KTK/VTK-tutkintoon tai KTM/VTM- tutkintoon. Sivuainelaajuuteen ei sisällytetä kielen alkeisopintoja. Sivuaineeseen luetaan mukaan kaikki ranskan kielen opinnot riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen opintojakso opiskelijan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi kuitenkaan sisältyä kahteen eri tutkintoon tai toiseen sivuaineeseen.

Ranskan kielen ja liikeviestinnän vaihtoehtoisessa opintotarjonnassa on mm. kielitaitoon, suulliseen ja kirjalliseen liikeviestintään, ranskankielisen maailman talouden tuntemukseen painottuvia opintojaksoja sekä itsenäisesti suoritettavia jaksoja.

Myös vaihtoyhteistyöyliopistoissa suoritettuja ranskan kielen opintoja on mahdollista sisällyttää ranskan kielen sivuainekokonaisuuteen.

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen.

HUOM! Turun kauppakorkeakoulun ranskan kielen ja liikeviestinnän opintojaksojen koodit muuttuvat 1.8.2017 lähtien KKRA-alkuisiksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
avaa kaikki

RANSKAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

Sivuainelaajuus 25 op.
Alkeisopinnot 8 op
Alkeisopintoja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Alkeisopintojen laajuus on 8 op lukuvuonna 2017-2018 ja 6 op lukuvuonna 2016-2017.
Pakolliset perusopinnot 6 op
Vaihtoehtoisesti lähtötason mukaan jompi kumpi kokonaisuuksista RA1A tai RA1B
RA1B Liikeviestinnän perusteet B 6 op
(vähintään n. 3 vuoden aikaisemmat opinnot)
Vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot 1–33 op
RA16 ei ole opetustarjonnassa lukuvuonna 2017-2018. RAm15 ja RA20 eivät ole opetustarjonnassa lukuvuonna 2016-2017.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet