Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ, Turku

Sisältö

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opiskelu vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehdyttää kielen- ja viestinnäntutkimuksen teorioihin. Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opintojen vähimmäismäärä on 3 op eli Talouselämän viestinnän perusteet -opintojakso. Sen suositeltava suoritusaika on 2. vsk. Lisäksi jokaisen tulee suorittaa menetelmäopinto MENY1b Tieteellisen viestinnän perusteet, joka on hyödyllisintä suorittaa samaan aikaan kandidaatintutkielman kanssa.

Yksittäisiä suomen kielen ja talouselämän viestinnän kursseja voidaan valita joko KTK- tai KTM-opintojen vaihtoehtoisiin kieli- ja viestintäopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Suomen kielestä ja talouselämän viestinnässä voi suorittaa sivuaineopinnot. Sivuaineopintoja suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka suuntautuvat viestintä- ja henkilöstötehtäviin. Sivuaineopinnot vahvistavat opiskelijan teoreettisia valmiuksia, kielen ja viestinnän analyysitaitoja sekä henkilökohtaisia viestintätaitoja. Teoreettisemmat opintojaksot SV2 ja SV4 sopivat erityisesti sivuaineopintoihin.

Sivuaineen voi sisällyttää KTK/VTK-tutkintoon tai KTM/VTM- tutkintoon. Sivuaineen laajuuteen luetaan mukaan kaikki suomen kielen ja talouselämän viestinnän opinnot riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen opintojakso opiskelijan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi kuitenkaan sisältyä kahteen eri tutkintoon tai toiseen sivuaineeseen.

YRITYSVIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUS 25 op

Vähintään 25 opintopisteen laajuinen Yritysviestinnän opintokokonaisuus on hyödyllinen, viestintävalmiuksia vahvistava kokonaisuus kaikille taloudellisen alan tehtävissä työskenteleville. Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opinnot muodostavat keskeisen osan tätä kokonaisuutta. Yritysviestinnän opintokokonaisuuteen on suositeltavaa sisällyttää SVe5-jakso. Ks. lisätietoja kohdasta Yritysviestinnän opintokokonaisuus.


KYPSYYSNÄYTE

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttiakvaariossa ohjaajan antamasta tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Kypsyysnäytteen kieliasun tarkastaa suomen kielen opettaja ja asiasisällön tutkielman ohjaaja. Ks. lisäohjeita intranetista ja Tutkielmantekijän käytännön oppaasta.

HUOM! Turun kauppakorkeakoulun suomen kielen ja talouselämän viestinnän opintojaksojen koodit muuttuvat 1.8.2017 lähtien KKSV-alkuisiksi. Finnish for Foreigners opintojaksot ovat KIFF-alkuisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ, Turku

SV2, SVe3 ja SV4 ovat opetustarjonnassa joka toinen vuosi. SV2, SVe3 ovat opetustarjonnassa lv. 2017-2018. SV4 on opetustarjonnassa lv. 2016-2017. Sivuainelaajuus 25 op.
Vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot 1–43 op
SV2, SVe3 ja SV4 ovat opetustarjonnassa joka toinen vuosi. SV2 ja SVe3 ovat opetustarjonnassa lv. 2017-2018. SV4 on opetustarjonnassa lv. 2016-2017.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet