Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENÄJÄN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

Sisältö

Venäjän kielen ja liikeviestinnän opinnot järjestetään lähtötason mukaisesti ja niitä opiskelijoita, joilla on jo perustiedot venäjän kielestä ja niitä joiden, kotikieli on venäjä, pyydetään ottamaan yhteyttä aineen vastuuopettajaan. Pakollisten perusopintojen määrä on 6 op. Venäjän kielen opiskelu on mahdollista aloittaa alkeista. Ne opiskelijat, jotka eivät ole aikaisemmin lukeneet venäjää, ilmoittautuvat venäjän alkeiskurssille. HUOM! Alkeisopinnot voidaan sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, mutta ei kieliopintoihin. Opiskelijoilta edellytetään 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen.

VENÄJÄN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Sivuaineen laajuus on 25 op, johon tulee sisältyä vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineen voi sisällyttää KTK/VTK-tutkintoon tai KTM/VTM- tutkintoon. Sivuainelaajuuteen ei sisällytetä kielen alkeisopintoja. Sivuaineeseen luetaan mukaan kaikki venäjän kielen opinnot riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen opintojakso opiskelijan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi kuitenkaan sisältyä kahteen eri tutkintoon tai toiseen sivuaineeseen.

Venäjän kielen ja liikeviestinnän vaihtoehtoisessa opintotarjonnassa on mm. kielitaitoon, suulliseen ja kirjalliseen liikeviestintään, venäjänkielisen maailman talouden tuntemukseen ja liikekulttuuriin painottuvia opintojaksoja sekä itsenäisesti suoritettavia jaksoja.
Myös venäjänkielisissä vaihtoyhteistyöyliopistoissa suoritettuja venäjän kielen opintoja on mahdollista sisällyttää venäjän kielen sivuainekokonaisuuteen.

HUOM! Turun kauppakorkeakoulun venäjän kielen ja liikeviestinnän opintojaksojen koodit muuttuvat 1.8.2017 lähtien KKVE-alkuisiksi

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

VENÄJÄN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

VE6 ja VE 10 eivät ole opetustarjonnasa lv. 2017-2018. VE4 ja VE5 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2016-2017. Sivuainelaajuus 25 op.
Alkeisopinnot 6 op
Alkeisopintoja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Alkeisopintojen laajuus on 8 op lukuvuonna 2017-2018 ja 6 op lukuvuonna 2016-2017
Vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot 1–32 op
VE6, VE8 ja VE10 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2017-2018. VE4 ja VE5 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2016-2017.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet