Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
T2 Hellenistisen ja roomalaisajan proosaa, 9 op

Osaamistavoitteet

Kyky apuneuvojen avulla ymmärtää, kääntää ja analysoida kielellisesti ja asiasisällöllisesti kreikankielistä hellenistisen ja roomalaisajan proosatekstiä.

Sisältö

Hellenistisen ja roomalaisajan proosatekstiä n. 150 sivua.

Lisätiedot

Tekstit voidaan suorittaa tekstinluvun kursseilla tai tenttien. Tekstikursseilla opetettavat samantasoiset kreikankieliset tekstit korvaavat tässä mainittuja tekstejä. Tekstitenteistä ja niihin valmistautumisesta: Tenteissä ei käytetä apuvälineitä. Tekstitentissä kysytään yleensä tietyn jakson käännöstä, kieliopillisia määrittelyjä (esim. yksittäisen sanan muoto ja teema, mahdollisesti esim. sijamuodon funktio kohdassa), syntaksia ja rakenteita (esim. ACI-rakenteiden osoittaminen tekstissä, lauseenjäsenten merkitseminen tekstiin) ja tekstissä esiintyviä nimiä tai ilmiöitä tms. sekä auktoriin, teokseen ja näiden kontekstiin liittyviä kysymyksiä. Runotekstien kohdalla myös metriikka. Tentteihin valmistaudutaan sanakirjan, kieliopin (esim. Blomqvist-Jastrup) ja mahdollisesti kommentaarin sekä tarvittaessa käsikirjojen avulla. Tarkempaa tai poikkeavaa ohjeistusta saa tekstikurssin pitäjältä / tentin vastaanottajalta. Tekstikokoonpanosta sovitaan tarkemmin kuulustelijan kanssa aina ennen kuulusteluun valmistautumista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

T2 Hellenistisen ja roomalaisajan proosaa

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset