Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1002 AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot laajentavat latinan kielitaitoa ja -tietoa sekä Rooman kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta luettavien tekstien ja proseminaarityöskentelyn kautta, perehdyttävät tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannuttavat kirjallisten töiden laatimiseen. Keskeisin tavoite on saavuttaa vankka filologisen tekstinluvun taito.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

tai vapauttavassa kokeessa). Perusopintojen alussa laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään aineopintojen yhteydessä yliopistonlehtori Jaana Vaahteran kanssa. Aineopintojen kokonaisuusmerkinnän antaa yliopistonlehtori Jaana Vaahtera.
A1 Kieli- ja tekstinlukutaito 10 op
-A1.1 Latinan ohjattu tekstinluku 5 op
-A1.2 Latinan itsenäinen tekstinluku 5 op
A2 Johdatus latinan kielen historiaan ja fonetiikkaan 5 op
-A2.1 Latinan kielen fonetiikka 2 op
-A2.2 Latinan kielen historia 3 op
A3 Latinankielisiä tekstejä ja latinalainen metriikka 20 op
-A3.1 Latinankielinen runoteksti ja metriikka 5op
-A3.2 Latinankielisiä tekstejä (a–e) 15 op
A4 Latinalaisen filologian proseminaari 10 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Latinalainen filologia, HuK (Latinalainen filologia)
avaa kaikki

AINEOPINNOT

Sivuaineopiskelijan ei tarvitse suorittaa kohtaa A3 (proseminaari), joten aineopinnot ovat tällöin laajuudeltaan 35 op. Halutessaan hän kuitenkin saa suorittaa sen.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset