Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1001 PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen latinan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva roomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Klassillisten kielten pääaineopiskelijalle HuK-tutkinnon pakollisia suorituksia ovat seuraavat tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoittuvat kurssit:
KKLT0017 Johdatus kieliaineiden opiskeluun 2 op
FONE0174 Yleisen kielitieteen perusteet 2 op
Lisäksi kaikille tiedekunnan opiskelijoille pakollinen HuK-tutkinnon osa on HTDK0030 Suomen kieli ja viestintä 5 op

Ensimmäisenä opiskeluvuonna on suositeltavaa suorittaa perusopintojen lisäksi edellä mainitut pakolliset kurssit sekä myös seuraavat vapaaehtoiset, mutta suositellut kurssit (jotka nekin sijoittuvat tutkinnon vapaisiin opintoihin):
FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op
SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Saadakseen perusopinnoista vähintään arvolauseen hyvät tiedot opiskelijan on saatava alkeis- ja jatkokursseista vähintään arvosana 3/5.

Lisätiedot

Perusopintojen alussa laaditaan perusopintojen HOPS-ohjaajan, yliopistonlehtori Minna Seppäsen kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), pääaineopiskelijoille HuK-tutkintoa varten, sivuaineopiskelijoille tarpeen mukaan perus- ja / tai aineopintoihin. Syyslukukaudella järjestetään yhteinen HOPS-tilaisuus, muuten suunnitelman teosta voi olla yhteydessä perusopintojen HOPS-ohjaajaan. Perusopintojen kokonaisuusmerkinnän ja perusopintoja koskevaa opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Minna Seppänen. Kaikki yhdessä jaksossa mainittu kirjallisuus on tarkoitettu kerralla tentittäväksi niin, että jokainen kirja tulee tenttiä hyväksytysti; muuten koko kirjapaketti tulee suorittaa uudelleen.
P1 Latinan kielen perusteet 10 op
-P1.1 Latinan alkeiskurssi 5 op
-P1.2 Latinan jatkokurssi 5 op
P2 Antiikintutkimus ja -tuntemus, 15 op
-P2.1 Antiikintutkimuksen ala ja metodit, 3 op
-P2.2 Rooman historia ja yhteiskunta, 5 op
-P2.3 Rooman kirjallisuuden historia, 3 op
-P2.4 Antiikin filosofia, 2 op
-P2.5 Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä, 2 op
P3 Optiot: Rooma*
-P3.1 Antiikin historiankirjoitus, 3 op
-P3.2 Antiikin runoteoria, 3 op
-P3.3 Uskonto antiikin maailmassa, 2 op
-P3.4 Roomalaista mytologiaa, 2 op
-P3.5 Kirjan historia keskiajalla, 2 op
*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian tai klassillisen arkeologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Latinalainen filologia, HuK (Latinalainen filologia)
avaa kaikki

PERUSOPINNOT

P3 Optiot: Rooma
Suoritetaan vain, mikäli korvataan päällekkäisiä suorituksia (kreikkalainen filologia, klassillinen arkeologia).
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset