Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR2001 AINEOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa perehdytään antiikintutkimuksen konkreettisiin lähteisiin ja niiden käyttöön historian dokumentteina, klassillisen arkeologian kannalta tärkeisiin kohteisiin ja esineelliseen aineistoon ja arkeologian metodeihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kohdat A1, A2.1, ja A6 ovat klassillisten kielten ja arkeologian ohjelmissa olevia jaksoja ja niiden korvaamiseen käytetään vaihtoehtoisia opintoja (A7). Vaihtoehtoiset jaksot käsittelevät antiikin kulttuurin eri piirteitä historiallisen ja arkeologisen aineiston valossa ja perehdyttävät arkeologiseen työhön. Myös kohdassa A2.2 Antiikintutkimuksen lähteitä voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 2-3 op korvaaviksi opinnoiksi. Korvaavan suorituksen voi saada myös esim. vierailuluentoja seuraamalla: Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sivuilta löytyy osallistumispassi ja sen ohjeistus (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/opetus/osallistumispassi/Sivut/home.aspx). Passin voi saada myös Jaana Vaahteralta (klassillisten kielten yliopistonlehtori). Klassillisessa arkeologiassa passin voi käyttää kerran perusopintoihin ja kerran aineopintoihin. Passin laajuus on 2 op mutta sitä on mahdollista laajentaa 3 op:n suoritukseksi: laajentamisesta sovitaan Jaana Vaahteran kanssa. Suorituksiksi kelpaavista luennoista ilmoitetaan etukäteen klas-info -listalla: luentojen sopivuudesta voi kysyä Jaana Vaahteralta, joka myös hyväksyy suorituksen.
Arkeologian perusopinnot ja arkeologian opintojakson A6 (Kenttätyökurssi) suorittaneet voivat osallistua arkeologian opetuskaivauksiin (kohdan KLAR A7 alla ARKE A7).
Klassillisen arkeologian aineopinnot voivat muodostua hyvinkin erilaisiksi eri pääaineiden ja valinnaisuuksien takia. Koska opintojen suorittaminen vaatii lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, tekee jokainen opiskelija aineopintojen aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon kirjataan kokonaisuuteen aiotut jaksot. Suunnitelma laaditaan yhdessä Jaana Vaahteran kanssa ja sitä voidaan myöhemmin tarkistaa. Klassillisen arkeologian perus- ja aineopintojen kokonaisuusmerkinnät antaa Jaana Vaahtera.
A1 Arkeologian teoria- ja metodiopinnot (ARKE) 5 op
A2 Antiikin tutkimus ja sen lähteet 2-9 op
-A2.1 Joko latinan tai klassisen kreikan alkeet (LATI/KREI) 5 op
-A2.2 Antiikintutkimuksen lähteitä(KLAR) 2-5 op
A3 Antiikin topografia (KLAR) 6 op
-A3.1 Ateenan topografia II 3 op
-A3.2 Rooman topografia II 3 op
A4 Kreikkalainen ja roomalainen taide 6 op
A5 Antiikin kulttuurihistoria (KUHI) 6 op
A6 Kenttätyökurssi (ARKE) 4 op
A7 Vaihtoehtoiset opinnot (ARKE / KLAR)
-A7a Esiklassilliset kulttuurit (KLAR) 2-10 op
-A7b Antiikin taide ja tekniikka(KLAR) 2-6 op
--A7b1 Antiikin taide ja tekniikka 2-7 op
--A7b2 Kreikkalainen ja roomalainen arkkitehtuuri 2-5 op
-A7c Antiikin uskonto ja aatehistoria (KLAR) 2-6 op
-A7d Opintomatka tai opetuskaivaus (KLAR, ARKE)3-5 op
--A7d1 Opintomatka 5 op
--A7d2 Opetuskaivaus 3 op

avaa kaikki

AINEOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA

A2 Antiikin tutkimus ja sen lähteet 2–9 op
Edeltävistä opinnoista riippuen suoritetaan 2-3 tai 7-8 op
A2.1 Joko latinan tai klassisen kreikan alkeet 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
A3 Antiikin topografia 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
ARKE1061 A6 Kenttätyökurssi, 4 op
A7 Vaihtoehtoiset opinnot
Seuraavista kohdista valitaan vapaasti tarvittava määrä suorituksia korvaamaan klassillisten kielten tai arkeologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.
KLAR1003 A7a Esiklassilliset kulttuurit, 2–10 op
A7b Antiikin taide ja tekniikka 2–6 op
Suoritettava 2–6 opintopistettä
A7d Opintomatka tai opetuskaivaus 3–5 op
Suoritettava yksi allaolevista
KLAR1021 A7 Opintomatka, 5 op
ARKE1513 A7 Opetuskaivaus, 3 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset