Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH8954 Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot, 15 op

Sisältö

Pääaineopiskelijoille 15 op, sivuaineopiskelijoille 11 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot sisällytetään lv. 2014 - 2015 alkaen maisterivaiheen käännösviestinnän opintopolun opintoihin. Opiskelijat, jotka ovat saaneet opintoihinsa siirtymäajan pidennyksen, voivat tehdä Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot -kokonaisuuden (KÄYH8954) valmiiksi lv. 2015-2016 aikana ja saada siitä kokonaisuusmerkinnän. Puuttuvat kurssit suoritetaan kirjatentteinä. Ks. tiedot tästä suomen kielen www-sivuilta osoitteesta
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/suomi-sgr/opiskelu/kaant_suomi/Sivut/home.aspx

avaa kaikki

Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset