Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1246 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Päätavoitteena on, että jo hyvin suomea hallitseva oppija vahvistaisi suomen kielen taitoaan ja Suomen kulttuurin tuntemustaan menestyäkseen sekä suomenkielisissä akateemisissa opinnoissaan että suomalaisessa työelämässä. Edellä mainitun päätavoitteen saavuttamiseksi perusopintokokonaisuuden sisältötavoitteina ovat suomen kielen ääntämyksen ja tekstinymmärtämiskyvyn parantaminen, erityyppisten tekstien laatimistaito, kieliopin ja kielitieteen terminologian pääpiirteittäinen osaaminen, kielen vaihteluun liittyvien perusasioiden hallinta, Suomen kirjallisuushistorian, kulttuurin, historian ja yhteiskuntaelämän perustiedot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), PERUSOPINNOT

SUKI1297 P1 Kielen käyttö, 6 op
SUKI1359 P2 Suomen kielioppi I, 5 op
SUKI1360 P3 Suomen kielioppi II, 4 op
SUKI1311 P5 Suomen kirjallisuus, 5 op
SUKI1312 P6 Suomi-tietous, 3 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset