Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1263 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT, 35 op

Osaamistavoitteet

Päätavoitteena on, että jo hyvin suomea hallitseva oppija syventäisi suomen kielen taitoaan ja Suomen kulttuurin tuntemustaan menestyäkseen paremmin sekä suomenkielisissä akateemisissa opinnoissaan että suomalaisessa työelämässä. Päätavoitteen saavuttamiseksi aineopintojen sisältötavoitteina ovat valmius pitää suullisia esityksiä suomen kielellä ja laatia erityyppisiä asiatekstejä, kyky kirjoittaa tieteellistä tekstiä suomeksi, aikaisempaa syvällisempi kieliopin hallintatiikan ja sananmuodostuksen perusteiden hallinta, kielellisen variaation tuntemuksen syventäminen, kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen perusteet, suomalaiseen nykykirjallisuuteen, joukkoviestimiin sekä valinnaiseen kulttuurin ja yhteiskuntaelämän osa-alueeseen tutustuminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT

SUKI1358 A1 Suullinen ilmaisu, 3 op
SUKI1314 A4 Kielioppi III, 5 op
SUKI1270 A5 Sananmuodostus, 3 op
SUKI1301 A6 Variaatiot, 2 op
A9 Valinnaisia suomen kielen opintoja 2 op
Suoritettava vähintään 2 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset