Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR2000 SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT, 45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomen ja sen sukukielten rakenteen, historian ja nykypäivän, hänellä on käsitys vertailevan uralistiikan menetelmistä ja tuloksista. Opiskelijalla on tietämys suomen kielen variaatiosta ja muutoksesta sekä suomen kielen rakenteesta suhteessa sukukieliin. Opiskelija hallitsee unkarin kielen perusteet, kykenee tuottamaan unkaria ja tuntee unkarin kielen historiaa. Opiskelija hallitsee pohjoissaamen perusteet. Opiskelija kykenee tiedonhakuun ja -käsittelyyn erityisesti kielitieteellisten lähteiden ja aineistojen osalta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastaava opettaja ja loppumerkinnän antaja professori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, HuK (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
avaa kaikki

SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT

Suoritettava 35–45 opintopistettä
Valinnaisia opintoja 8 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset