Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Etäsukukielten opintoja, 20 op

Osaamistavoitteet

Fennougristin on osattava useita suomalais-ugrilaisia kieliä teoreettisella ja/tai käytännöllisellä tasolla. Syventävissä opinnoissa opiskelija parantaa unkarin kielen taitoaan sekä hankkii kirjallisen ja suullisen perustaidon tai teoreettiset tiedot yhdessä tai useammassa etäsukukielessä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
avaa kaikki

Etäsukukielten opintoja

Suoritettava 20 opintopistettä
Unkarin kielen teoriaa tai käytäntöä 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Valinnaisia etäsukukielten kursseja 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
SUGR1333 Udmurtin peruskurssi, 5 op
SUGR1345 Ersämordvan kurssi, 3 op
SUGR1436 Udmurtin jatkokurssi, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset