Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1298 UNKARIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT, 35 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on aiempaa syvempi sekä unkarin kielen taito että teoreettinen tieto kielen rakenteesta ja käytöstä sekä unkarin kielen historiallisesta taustasta ja kehityksestä. Tavoitteena on myös saavuttaa aiempaa tarkempi tietämys Unkarin kulttuurista, historiasta ja nyky-Unkarin oloista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastaava opettaja ja loppumerkinnän antaja professori Sirkka Saarinen.

avaa kaikki

UNKARIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT

A2. Kielitieto 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
UNKI1015 Unkarin sanasto, 5 op
A3. Unkarin maa- ja kulttuuritietous 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
UNKI1245 Unkarin kirjallisuus, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset