Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1211 VIRON KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT, 35 op

Osaamistavoitteet

Viron kielen ja kulttuurin aineopintojen yleisiä tavoitteita ovat monipuolisen kielitaidon saavuttaminen, kielitieteellinen viron kielen tarkastelu sekä virolaisen kulttuurin ja yhteiskunnan monipuolinen ymmärtäminen. Tiedollisia ja taidollisia tavoitteita ovat viron kielen hallinta, virolaisen kirjallisuuden lukeminen, Viron historian tuntemuksen syventäminen, Viron kulttuurin ja perinteen osa-alueiden tietojen syventäminen, Viron yhteiskuntaelämän tuntemuksen syventäminen sekä Viro osana Itämeren aluetta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki

VIRON KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT

VIKI1290 A1 Viron muoto-oppi, P, 2 op
VIKI1291 A2 Viron lauseoppi, P, 3 op
A7 Valinnaiset opinnot 10 op
Opinnoista oltava vähintään 5 op viron kieleen liittyviä. Mahdollisia valinnaisopintoja:
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset