Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A7 Valinnaiset opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Perehtyä viron kielen ja/tai virolaisen kulttuurin osa-alueisiin.

Sisältö

Valinnaisia kursseja esimerkiksi BSRS-tarjonnasta, kirjatenttejä ja kirjallisia töitä. Osioon voi sisällyttää sekä kieltä että kulttuuria käsitteleviä opintoja.
Opinnoista vähintään 5 op on oltava kieleen liittyviä opintoja.

Lisätiedot

Valinnaisten opintojen suoritustapoja ovat kirjallinen tentti ja essee. Suoritukset arvioidaan suoritustavasta riippuen joko numeerisesti (1-5) tai asteikolla hyväksytty/hylätty. Kursseihin voi liittyä oheiskirjallisuutta. Valinnaisten opintojen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori.
Kunkin lukukauden kurssi- ja kirjatenttitarjonnasta ilmoitetaan opetustiedoissa Viron kielen ja kulttuurin www-sivuilla ja ilmoitustaulussa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
VIRON KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (Viron kieli ja kulttuuri)
avaa kaikki

A7 Valinnaiset opinnot

Opinnoista oltava vähintään 5 op viron kieleen liittyviä. Mahdollisia valinnaisopintoja:
VIKI1293 A7 Viron sanasto, V, 5 op
VIKI1279 A7 Valinnaiset opinnot, 2–5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset