Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A9. Optiot, 5–10 op

Osaamistavoitteet

Optiot ovat vaihtoehtoisia 2-5 op:n laajuisia opintojaksoja, joissa keskitytään lähemmin yhteen aihepiiriin ja perehdytään perusteellisemmin englannin kielen tieteenalaan.

Sisältö

Optioiden toteutustavat ja vaadittavat opintosuoritukset vaihtelevat kurssikohtaisesti. HUOM! Tässä oppaassa mainitaan ainoastaan säännöllisesti toistuvat kurssit. Yksityiskohtaiset tiedot kunakin lukuvuonna järjestettävistä optioista julkaistaan oppiaineen verkkosivuilla sekä lukukausittain julkaistavassa opetusohjelmassa.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija ei suorita ylimääräisiä core-kursseja, on hänen varmistettava, että optiokursseja on riittävästi aineopintojen minimilaajuuden saavuttamiseksi. Lukumäärästä riippumatta kaikki suoritetut optiot voi sijoittaa aineopintoihin. Optioiksi voidaan hyväksyä myös muualla suoritettuja opintojaksoja, mikäli asiasta sovitaan etukäteen (esim. ulkomaiset vaihtoyliopistot, Åbo Akademin englannin kielen laitos). North American Studies -ohjelmassa 31.7.2006 jälkeen suoritettuja opintoja ei hyväksytä optioiksi, ellei kurssikuvauksessa tätä erikseen mainita.

Englannin kielen opiskelijoille suositellaan suoritettavaksi myös kieliharjoittelu (Language Residency, 3 op), vähintään neljän viikon oleskelu englanninkielisessä maassa opiskeluaikana. Kieliharjoittelun voi sisällyttää tutkintoon ylimääräisenä optiona, jolloin aineopinnoista muodostuu edellytettyä minimilaajuutta suurempi. Kieliharjoittelusta kirjoitetaan 5-sivuinen englanninkielinen raportti, joka toimitetaan oppiaineen toimistoon hyväksyttäväksi vuoden kuluessa harjoittelun päättymisestä (lisätietoja oppiaineen verkkosivuilla).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ENGLANNIN KIELEN AINEOPINNOT (Englannin kieli)
avaa kaikki

A9. Optiot

valinnaisia kursseja
ENGL2104 Participation Pass, 2 op
ENGL2123 Language Residency, 3 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset