Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0705 PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Pohjoismaisten kielten perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva opintojen sisällöstä ja työskentelytavoista, kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoa, saavuttaa hyvä ruotsin peruskieliopin hallinta, saada yleiskuva ruotsin kielen rakenteesta, tutustua suomen- ja ruotsinruotsalaiseen kulttuuriin sekä kirjallisuuteen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Perusopinnot on suunniteltu suoritettaviksi yhden lukuvuoden aikana, pääaineessa pääosin syyslukukauden aikana. Perusopintojen kaikki kurssit ovat pakollisia sekä pää- että sivuaineopiskelijoille. Lisäksi suositellaan, että opiskelijat suorittavat pakolliset kieliaineiden yhteiset kurssit (Fonetiikan perusteet, Yleisen kielitieteen perusteet, Suomen kielen rakenne ja Johdatus kieliaineiden opintoihin) perusopintojen yhteydessä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pohjoismaiset kielet, HuK (Pohjoismaiset kielet)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset