Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0706 AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Pohjoismaisten kielten aineopintojen tavoitteena on syventää nykyruotsin rakenteen tuntemusta ja tutustua ruotsin kielen sosiaaliseen ja alueelliseen vaihteluun sekä ruotsin kielen historialliseen kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa perustiedot norjan kielestä, sivuaineopiskelijoilla myös tanskan kielestä, kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoa sekä saada perustiedot pohjoismaisten kielten tutkimuksesta ja pääaineopiskelijoilla akateemisen kirjoittamisen perusteista ruotsin kielellä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Pääosa aineopintojen opintojaksoista on pakollisia kaikille opiskelijoille, mutta pääaineopiskelijat valitsevat lisäksi kaksi erikoistumiskurssia oman ammatillisen tai tieteellisen suuntautumisensa mukaan, sivuaineopiskelijat yhden. Sivuaineopiskelijoilla tanskan kurssi kuuluu lisäksi pakollisena aineopintoihin. Pääaineopiskelijat osallistuvat proseminaariin ja laativat kandidaatintutkielman, mielellään erikoistumiskurssin alalta.
Aineopintojen suorittaminen edellyttää perusopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Aineopinnot on suunniteltu suoritettaviksi kahden lukuvuoden aikana siten, että proseminaari suoritetaan 3. opiskeluvuotena. Jotkut aineopintojen opintojaksot voidaan suorittaa jo ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pohjoismaiset kielet, HuK (Pohjoismaiset kielet)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset