Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2000 ENGLANNIN KIELEN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen aineopintojen tavoitteena on syventää kielitiedon tuntemusta, perehtyä syvemmin englannin kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin, kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoa sekä valmistaa gradulinjan ('thesis track') valitsemiseen.

Työelämävalmiuksista korostuvat suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot englannin kielessä. Opiskelijan tiedonhakuvalmiudet ja tekstinkäsittelytaidot kehittyvät edelleen. Aineopinnoissa korostuvat myös ajan- ja projektinhallintataidot. Opiskelija osaa suunnitella ajankäyttöään ja työskennellä annettujen aikataulujen mukaisesti sekä sitoutua pitkäjänteiseen työhön. Opiskelija kehittää myös neuvottelu- ja palautteenantotaitojaan.

Sisältö

Englannin osalta kaikille yhteisiä pakollisia opintojaksoja on lisäksi kaksi (A1 – A2). Pakollisia ovat myös gradulinjojen esittelykurssit (core courses), joissa viidestä tarjolla olevasta kurssista (A3 – A7) on valittava vähintään kolme (suositellaan neljää). Proseminaari (A8) on pakollinen kaikille pääaineopiskelijoille. Suoritettaessa kolme esittelykurssia näistä pakollisista opintojaksoista kertyy yhteensä 35 op (sivuaineopiskelijoilla 25 op). Puuttuvat 10 op kootaan ylimääräisistä core-kursseista sekä vuosittain vaihtuvista valinnaiskursseista eli optioista (A9). Näitä suoritetaan riittävä määrä, jotta opintokokonaisuuden minimilaajuus täyttyy.
Perusopinnoista on saatava vähintään hyvät tiedot, jotta voi jatkaa aineopintoihin. Viimeistään Grammar 2 -kurssia aloitettaessa on perusopintojen oltava suoritettu. Saadakseen aineopintojen loppumerkinnän opiskelijan on suoritettava kieliaineiden yhteisistä johdanto- ja teoriaopinnoista kurssit Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi (2op) ja Suomen kielen rakenne (2 op).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Linjojen esittelykurssit suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen vuoden keväällä. Toisen vuoden aikana suositellaan keskittymään sivuaineopintoihin ja pakollisiin opintojaksoihin A1-A2 sekä mahdollisiin optiokursseihin. Proseminaari suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Englannin kieli, HuK (Englannin kieli)
avaa kaikki

ENGLANNIN KIELEN AINEOPINNOT

väh. 45 op (pääaineopiskelijat) / väh. 35 op (sivuaineopiskelijat)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset