Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot, 10 op

Sisältö

Pääaineopiskelijan on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä kurssit Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op), Fonetiikan perusteet (2 op) ja Yleisen kielitieteen perusteet (2 op). Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi (2 op) suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja Suomen kielen rakenne -kurssi (2 op) viimeistään toisena opiskeluvuotena.
Opiskelija, joka opiskelee pohjoismaisia kieliä sivuaineena ja jonka pääaineena on jokin muu kuin kieliaine, suorittaa tämän kokonaisuuden 6 op:n laajuisena, sillä Johdatus kieliaineiden opintoihin ja Tulevaisuus pelissä -kurssi eivät ole hänelle pakollisia.

Lisätiedot

Johdatus kieliaineiden opintoihin, Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet on oltava suoritettuna, jotta opiskelija voi saada oppiaineen perusopinnoista kokonaisuusmerkinnän. Tulevaisuus pelissä -kurssi ja Suomen kielen rakenne on oltava suoritettuna saadakseen oppiaineen aineopinnoista kokonaisuusmerkinnän.
Kieliaineiden yhteisistä johdanto- ja teoriaopinnoista annetaan kokonaisuusmerkintä KKLT0028 pohjoismaisten kielten oppiaineen toimistossa, kun kaikki kurssit on suoritettu. Opintokokonaisuuden voi sijoittaa joko HuK- tai FM-tutkintoon.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pohjoismaiset kielet, HuK (Pohjoismaiset kielet)
avaa kaikki

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Suoritettava 10 opintopistettä
FONE0101 Fonetiikan perusteet, 2 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset