Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hum. tdk:n pakolliset kieli- ja viestintäopinnot, 15 op

Sisältö

Humanistisen tiedekunnan opiskelijan tulee suorittaa pakollisia kieli- ja viestintäopintoja
15 opintopisteen verran. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tulee kokonaisuudessaan
suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon eli humanististen tieteiden
kandidaatin tutkintoon.
Opiskelijan, joka on saanut tutkinnonsuoritusoikeiden vain maisterivaiheen opintoihin
(ylempi korkeakoulututkinto) ja jonka aikaisempaan alempaan tai ylempään
korkeakoulututkintoon ei ole sisältynyt humanistisen tiedekunnan vaatimia pakollisia
kieli- ja viestintäopintoja, suorittaa kieli- ja viestintäopinnot kokonaan tai osittain
ylempään korkeakoulututkintoon.
Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot koostuvat äidinkielen opinnoista (5 op), toisen
kotimaisen kielen (ruotsi) opinnoista (5 op) ja yhden vieraan kielen opinnoista (5 op).

avaa kaikki

Hum. tdk:n pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.