Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Sivuaineopinnot
Sivuaineopinnot, 50–60 op

Sisältö

LuK-tutkintoon on sisällytettävä vähintään kaksi 25 op:n sivuainekokonaisuutta tai yksi 60 op:n sivuainekokonaisuus. Yhden kokonaisuuksista täytyy olla tietojenkäsittelytieteet. Kokonaisuudet eivät voi sisältää syventäviä opintoja.

Mikäli opiskelija suorittaa tietojenkäsittelytieteistä alle 60 op kokonaisuuden, hänen on lisäksi suoritettava vähintään 25 op kokonaisuus tilastotieteestä tai jostakin muusta sivuaineesta. Tavallisimmat muut sivuaineet ovat fysiikka, teoreettinen fysiikka, taloustiede ja liiketoimintaosaaminen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
avaa kaikki

Sivuaineopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot 25–60 op
Matematiikan ja sovelletun matematiikan pääaineissa opintoihin on sisällytettävä 25 opintopisteen kokonaisuus tietojenkäsittelytieteistä. Suositeltavaa on sisällyttää 60 opintopisteen kokonaisuus. Opinnot on suositeltavaa suorittaa alla esitettyjen matematiikan opiskelijoille suunnattujen opintovaatimusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti on mahdollista seurata myös tietojenkäsittelytieteiden yleisiä pää- tai sivuaineopintovaatimuksia, jolloin matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tuottamia opintoja ei kuitenkaan voi sisällyttää kokonaisuuteen.
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot matematiikan opiskelijoille 25 op
Vapaasti valittavia tietojenkäsittelytieteiden opintoja 9 op
Loput 9 opintopistettä vapaavalintaisia tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan aineopintoja. Myös kurssit MATE5403 Tieteellinen laskenta I, MATE5404 Tieteellinen laskenta II ja MATE5355 Tieteellinen laskenta voidaan sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen.
Tietojenkäsittelytieteiden perus- ja aineopinnot matematiikan opiskelijoille 60 op
Vapaasti valittavia tietojenkäsittelytieteiden opintoja 34 op
Loput 34 opintopistettä vapaavalintaisia tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan aineopintoja. Myös kurssit MATE5403 Tieteellinen laskenta I, MATE5404 Tieteellinen laskenta II ja MATE5355 Tieteellinen laskenta voidaan sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet