Opintojaksojen kuvaukset, matematiikka
avaa kaikki

Opintojaksojen kuvaukset, matematiikka

Perusopinnot
MATE5019 Analyysi I, 8 op
MATE5351 Analyysi IIA, 8 op
MATE5216 Lineaarialgebra, 9 op
Aineopinnot
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5352 Analyysi IIB, 4 op
MATE5418 Analyyttinen geometria, 4 op
MATE5059 Geometria, 5 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
MATE5298 Matematiikan aine, 2 op
MATE5172 Matematiikan historia, 2 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
MATE5355 Tieteellinen laskenta, 4 op
MATE5009 Työharjoittelu, 1–2 op
MATE5356 Vektorilaskenta, 4 op
Syventävät opinnot, jotka luennoidaan 2016-2018
MATE5055 Algebra, 10 op
MATE5305 Cellular Automata, 10 ECTS
MATE5038 Combinatorial Enumeration, 5 ECTS
MATE5396 Cryptography I, 5 ECTS
MATE5397 Cryptography II, 5 ECTS
MATE5362 Funktioteoria, 5 op
SMAT5060 Game Theory I, 5 ECTS
MATE5230 Graph Theory, 10 ECTS
SMAT5219 Heuristics, 5 ECTS
MATE5313 Koodausteoria I, 5 op
MATE5324 Koodausteoria II, 5 op
MATE5096 Logiikan jatkokurssi, 5 op
SMAT5216 Mallinnusprojekti, 10 op
MATE5124 Matriisilaskenta, 5 op
SMAT5057 Metapopulaatiomallit, 5 op
SMAT5037 Optimointialgoritmit, 5 op
MATE5413 p-adiset luvut, 5 op
MATE5314 Pro gradu -seminaari, 5 op
MATE5175 Puoliryhmät, 5 op
MATE5311 Reaalianalyysi, 5 op
MATE5125 Ryhmäteoria, 5 op
SMAT5151 Scheduling Theory, 5 ECTS
MATE5416 Set Theory, 5–10 ECTS
SMAT5301 Simulation, 5 ECTS
SMAT5312 Stokastinen optimointi, 5 op
MATE5411 Symbolic dynamics, 5 ECTS
MATE5148 Tilings and Patterns, 10 ECTS
MATE5417 Topics in analysis, 10 ECTS
MATE5325 Topologian perusteet, 5 op
Syventäviä opintoja, joita ei luennoida lukuvuosina 2016-2018
Kursseista annetut tiedot ovat edellisen luentokerran mukaiset.
SMAT5061 Game Theory II, 5 ECTS
MATE5258 Image and Video Compression, 10 ECTS
MATE5335 Matriisiryhmät, 10 op
SMAT5213 Variaatiolaskenta, 5 op
MATE5290 Algorithmic complexity, 10 ECTS
SMAT5058 Sekalukuoptimointi, 5 op
MATE5085 Convolutional Codes, 5 op
MATE5347 Image Compression, 5 ECTS
SMAT5303 Decision Making, 5 ECTS
SMAT5129 Riskiteoria, 10 op
MATE5159 Algebrallisten lukujen teoria, 5–10 op
MATE5232 Mathematical Logic, 5 ECTS
MATE5091 Mittateoria, 5 op
MATE6009 NP-completeness, 5 ECTS
MATE5103 Ordered Sets, 10 ECTS
MATE5165 Ramsey Theory, 5 ECTS
MATE5316 Äärelliset kunnat, 5 op
SMAT5308 Calculus of Variations, 5 ECTS
SMAT5307 Control Theory, 5 ECTS
SMAT5310 Epäsileä optimointi, 5 op
SMAT5309 Epäsileä analyysi, 5 op
SMAT5218 Robust optimization, 5 ECTS
SMAT5059 Vector Optimization, 5 ECTS
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet