Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Matematiikka sivuaineena
Matematiikka sivuaineena, 13–120 op
avaa kaikki

Matematiikka sivuaineena

Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25–26 op
Niille, jotka aikovat suorittaa myös matematiikan aineopintoja, suositellaan kursseja Analyysi I ja II (vaihtoehto I).
Vaihtoehto I 25–26 op
Suoritettava Analyysien I ja II lisäksi JOKO Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) TAI Johdatus lineaarialgebraan ja Algebran peruskurssi I
Vaihtoehto II 25–26 op
Suoritettava Matematiikan peruskurssien lisäksi JOKO Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) TAI Johdatus lineaarialgebraan ja Algebran peruskurssi I. Matematiikan peruskurssien sijaan voi suorittaa myös opintojaksot Insinöörimatematiikka A-D.
Matematiikan perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Vaihtoehto I
MATE7000 Matematiikan perus- ja aineopinnot opettajille 60 op
Matematiikan perusopinnot opettajille 25–26 op
Aineopintoja suorittaville suositellaan perusopintojen vaihtoehtoa I.
MATE7003 Matematiikan aineopinnot opettajille 34–35 op
Pakolliset opintojaksot
Suoritetaan näistä ne opintojaksot, jotka eivät vielä sisälly perusopintokokonaisuuteen.
Vaihtoehto II 60 op
Kokonaisuuden Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op lisäksi suoritetaan matematiikan aineopintoja. Opettajan pätevyyttä ei kuitenkaan saavuteta ilman vaihtoehdon I kaikkia opintojaksoja. Opintojaksoista TILM3553 ja TILM3568 voi suorittaa vain toisen.
Matematiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajille 120 op
Edellä esitetyn perus- ja aineopintokokonaisuuden lisäksi on suoritettava matematiikan opettajan syventäviä opintoja maisteriopintojen vaatimusten mukaisesti sisältäen opettajan opintojen Pro gradu -tutkielman.
Koulutusohjelmittain tarjottavat muut sivuainekokonaisuudet
Matematiikan 13 op:en sivuainekokonaisuus 13 op
Tutkinto-ohjelmille, joissa pakollisen matematiikan osuus on alle 25 op (esimerkiksi kemia).
Kryptografian sivuainekokonaisuus 20 op
Suoritettava seuraavista vähintään 20 op. Kokonaisuuden suorittaminen edellyttää riittäviä esitietoja.
MATE5396 Cryptography I, 5 ECTS
MATE5397 Cryptography II, 5 ECTS
Sivuainekokonaisuudet IT-laitoksen LuK- ja FM-opiskelijoille 13–25 op
Matematiikan lyhyt sivuainekokonaisuus 25 op
Yllä esitetyn 13 op:en sivuainekokonaisuuden lisäksi on suoritettava 12 op allaolevista kursseista. Matematiikan neljä peruskurssia voi aina korvata kahdella laajemmalla kurssilla MATE5015 Analyysi I (sivuaineopiskelijoille), 8 op ja MATE5018 Analyysi II (sivuaineopiskelijoille), 8 op. Laaja sivuainekokonaisuus (60 op) asettaa lisärajoitteita kurssivalintoihin.
IT-laitoksen DI-koulutuksen matematiikan sivuainekokonaisuudet 20–25 op
Analyysi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. SMAT5045 on pakollinen opintojakso. Loput voi valita vapaasti ohessa luetelluista kursseista tai muista erikseen sovittavista analyysin erikoiskursseista.
Optimointi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia optimoinnin erikoiskursseja.
MATE5356 Vektorilaskenta, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
MATE5355 Tieteellinen laskenta, 4 op
Informaatioteoria ja algoritminen matematiikka 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia informaatioteorian tai algoritmisen matematiikan erikoiskursseja.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet