Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Koulutusohjelmittain tarjottavat muut sivuainekokonaisuudet

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Mathematics and Statistics
avaa kaikki

Koulutusohjelmittain tarjottavat muut sivuainekokonaisuudet

Matematiikan 13 op:en sivuainekokonaisuus 13 op
Tutkinto-ohjelmille, joissa pakollisen matematiikan osuus on alle 25 op (esimerkiksi kemia).
Kryptografian sivuainekokonaisuus 20 op
Suoritettava seuraavista vähintään 20 op. Kokonaisuuden suorittaminen edellyttää riittäviä esitietoja.
MATE5396 Cryptography I, 5 ECTS
MATE5397 Cryptography II, 5 ECTS
Sivuainekokonaisuudet IT-laitoksen LuK- ja FM-opiskelijoille 13–25 op
Matematiikan lyhyt sivuainekokonaisuus 25 op
Yllä esitetyn 13 op:en sivuainekokonaisuuden lisäksi on suoritettava 12 op allaolevista kursseista. Matematiikan neljä peruskurssia voi aina korvata kahdella laajemmalla kurssilla MATE5015 Analyysi I (sivuaineopiskelijoille), 8 op ja MATE5018 Analyysi II (sivuaineopiskelijoille), 8 op. Laaja sivuainekokonaisuus (60 op) asettaa lisärajoitteita kurssivalintoihin.
IT-laitoksen DI-koulutuksen matematiikan sivuainekokonaisuudet 20–25 op
Analyysi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. SMAT5045 on pakollinen opintojakso. Loput voi valita vapaasti ohessa luetelluista kursseista tai muista erikseen sovittavista analyysin erikoiskursseista.
Optimointi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia optimoinnin erikoiskursseja.
MATE5356 Vektorilaskenta, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
MATE5355 Tieteellinen laskenta, 4 op
Informaatioteoria ja algoritminen matematiikka 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia informaatioteorian tai algoritmisen matematiikan erikoiskursseja.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Department of Mathematics and Statistics
DP in Mathematics and Statistics
DP in Mathematics
DP in Statistics
MDP in Information Security and Cryptography
Finnish Study Modules