Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TILM3499 Tilastotieteen aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 ECTS

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusopinnot 25 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Mathematics and Statistics
avaa kaikki

Tilastotieteen aineopinnot sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot edellyttävät tiettyjä matematiikan opintoja. Minimivaatimuksena ovat Matematiikan peruskurssit 2-3 tai taloustieteen järjestämä matematiikan peruskurssi (tai vastaavat tiedot).
TILM3512 Lineaariset mallit, 8 op
Valinnaisia aineopintojaksoja 20 op
Suositeltavia: TILM3562 Tilastollinen päättely II (4 op) ja TILM3520 Yleistetyt lineaariset mallit (6 op)
Department of Mathematics and Statistics
DP in Mathematics and Statistics
DP in Mathematics
DP in Statistics
MDP in Information Security and Cryptography
Finnish Study Modules