Perusopinnot, 30 ECTS

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
Pääaineopinnot (Computer Science)
avaa kaikki

Perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat suorittavat kurssit Tietojenkäsittelyn perusteet I, Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi ja Olio-ohjelmoinnin perusteet maksimilaajuisina.
TKO_3104 Data ja vuorovaikutus, 5 op
TKO_2005 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5–7 op
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules