Pakolliset aineopinnot, 58 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
Pääaineopinnot (Computer Science)
avaa kaikki

Pakolliset aineopinnot

Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot hyvitetään täysimääräisenä ja yksityiskohtaiset korvaavuudet selvitetään HOPSin laadinnan yhteydessä.
TKO_5288 LuK-seminaari, 2 op
TKO_8923 LuK-tutkielma, 8 op
TKO_2023 Harjoitustyö, 3 op
DTEK1050 Tietoverkkotekniikat, 4 op
DTEK1049 Käyttöliittymät, 4 op
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules