Kieli- ja viestintäopinnot, 17 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Kieli- ja viestintäopinnot

LuK-tutkintoon sopii mikä tahansa Turun yliopiston kielikeskuksen B2-tasoinen English Communication Skills -kurssi. Informaatioteknologian laitoksen www-sivulta (www.it.utu.fi) löytyy tarkempaa tietoa suoritettavista kielikursseista. Opiskelijoita kannustetaan monipuolisten kieliopintojen ja viestintätaitojen kartuttamiseen. Ylimääräiset kieli- ja viestintäopinnot voi sisällyttää LuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin (15-25 op). Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat suorittavat kurssin Opiskelun ja työelämän tietotekniikka 4 op:n laajuisena.
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules