Valinnaiset opinnot, 15–25 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot

Valinnaisiin opintoihin voi valita mm. alla lueteltuja ja muitakin Informaatioteknologian perus- ja aineopintojaksoja tarjonnan mukaan sekä myös muiden oppiaineiden ja tiedekuntien opintojaksoja. Jos opiskelija ei tee sivuainetta matematiikasta, tulee hänen sisällyttää pakolliset matematiikan opinnot 13 op valinnaisiin opintoihin. Valinnoista tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa HOPSia laadittaessa, jotta tutkinnosta tulee tasapainoinen kokonaisuus.
TKO_2086 Bioinformatiikan perusteet, 3–5 op
TKO_5110 Web-ohjelmointi, 5 op
TKO_5404 Työharjoittelu, 6 op
TKO_3117 Orientoivat opinnot, 3 op
TKO_3123 Projekti I, 3–5 op
TKO_3124 Projekti II, 3–5 op
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules