Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
IT-laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot
avaa kaikki

IT-laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko sivuaineopintokokonaisuus tai pelkästään Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (2-4 op) -kurssit, jotka on tarkoitettu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssit eivät edellytä erityisiä pohjatietoja tietotekniikasta ja niiden tavoitteena on varmistaa tieto- ja viestintäteknologian perusosaamisen riittävä taso yliopisto-opiskelua varten. Tietojenkäsittelytieteen sivuaineopiskelijan tulee noudattaa joko tässä esitettyjä kokonaisuusvaatimuksia tai opiskelijan pääaineen opinto-oppaassa esitettyjä tietojenkäsittelytieteiden opintoja. Seuraavassa esitetään kaksi eri laajuista opintokokonaisuutta: perusopinnot (vähintään 25 op) ja laajat sivuaineopinnot (vähintään 60 op). Tietojenkäsittelytieteistä erityisen kiinnostuneen opiskelijan kannattaa noudattaa pääaineopiskelijan vaatimusten mukaista rakennetta opinnoissaan, jos aikoo opiskella tietojenkäsittelytieteitä vähintään 60 opintopistettä.
Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot 35 op
Pakollisten opintojaksojen lisäksi sivuaineopiskelijan tulee valita tarvittava määrä kursseja tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmien perus- ja aineopinnoista huomioiden esitietovaatimukset.
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Alla lueteltujen kurssien lisäksi sivuaineopiskelija valitsee tarvittavan määrän tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmien perus-ja aineopintotasoisia kursseja esitietovaatimukset huomioiden. Huomaa, että tietojenkäsittelytieteiden 25 op:n perusopinnot tai sen yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa, jossa ei ole päiväluentoja, vaan opintoryhmät kokoontuvat iltaisin.
Informaatioteknologia 25 op
Kokonaisuuden sisältö voidaan valita vapaasti laitoksen perus- ja aineopintotarjonnasta ottaen huomioon kurssien esitietovaatimukset. Sivuaineeseen voidaan sisällyttää 4 op:n laajuinen projektityö (DTEK0105). Tarvittaessa apua kokonaisuuden suunnitteluun voi pyytää laitoksen opinto-ohjausta antavalta henkilökunnalta (kts. Opiskelu ->Opinto-ohjaus laitoksen www-sivuilla).
Bioinformatiikan sivuainekokonaisuus 25–30 op
Pakolliset kurssit 15–25 op
Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet tietojenkäsittelytieteen perusopintoja tai vastaavia opintoja, suorittavat bioinformatiikan sivuaineen laajennettuna siten, että kokonaisuuteen kuuluvat myös kurssit BIOI2250 ja BIOI2260.
Valinnaiset kurssit 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä alla olevista vapaavalintaisista kursseista
BIOI4240 Structural Bioinformatics, 5 ECTS
BIOI4380 Bioinformatics Project, 2–6 ECTS
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules