Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot, 35 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot

Pakollisten opintojaksojen lisäksi sivuaineopiskelijan tulee valita tarvittava määrä kursseja tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmien perus- ja aineopinnoista huomioiden esitietovaatimukset.
TKO_2005 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5–7 op
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules