Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Capstone, 30 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Capstone

Capstone (30op) on monitieteellinen koko lukuvuoden mittainen toimeksiannosta tehtävä opintokokonaisuus, joka muodostuu itse projektista (15op) ja sen yhteydessä suoritettavista muista opintojaksoista (15op). Muiden opintojaksojen tarkoitus on tukea capstone-projektin suorittamista (substanssiosaamista projektin aihepiiristä) ja ne voidaan valita laajasti yliopiston opintotarjonnasta (muistakin oppiaineista) sekä Åbo Akademin tarjonnasta. Kokonaisuudessa työtavat ja tehtävät ovat projektimaisia ja hyvin lähellä työelämän vaatimuksia. Opiskelijat tekevät työtä monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisessa työympäristössä projektimaisesti. Projektin aikana opiskelijat käyvät moneen kertaan läpi koko insinööriprosessin syklin ongelman hahmottamisesta sen ratkaisuun, prototyyppien rakentamiseen ja jatkokehittämiseen. Projektiaiheet ovat tyypillisesti vaativia, poikkitieteellisiä ja konkreettisia oikean elämän haasteita. Capstone-projektiin on erillinen haku ja haastattelu. Opintoja suunnitellessa voidaan opiskelijalle sopivia opintoja etsiä esimerkiksi seuraavista aihealueista:
DTEK8076 Capstone Project, 15 ECTS
Ohjelmistotekniikka ja tietojenkäsittely
Ohjelmistotekniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmien ja Åbo Akademin tarjonnasta (esim. ÅA452501.0 Development of Web Applications and Web Services 5 op, ÅA455304.0 Code Optimization 5 op). Suositellaan sisällytettäväksi kurssi DTEK1063 Lean Software Startup (10 op).
Esimerkkejä soveltuvista kursseista
DTEK1063 Lean Software Startup, 10 ECTS
DTEK2019 MOOC 3, 3–5 ECTS
DTEK2020 MOOC 4, 3–5 ECTS
TKO_3108 Algorithm Design, 5 ECTS
TKO_3109 Advanced Algorithm Design, 5 ECTS
TKO_3111 Gamification, 5 ECTS
TKO_3115 Learning Analytics, 5 ECTS
Tietoliikennetekniikka ja tietoturva
Tietoliikennetekniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja Master's Degree Programme in Information Security and Cryptography:n tarjonnasta.
Sulautettu elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
Sulautetun elektroniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja Master's Degree Programme in Embedded Computing:in tarjonnasta (mukaanlukien EIT Digital Master's Programme in Embedded Systems tarjonta). Soveltuvia erikoiskursseja ovat mm. alla mainitut kurssit sekä Brahea-erillislaitoksen järjestämät erikoiskurssit (tarjonta vaihtelee vuosittain, esim. ETT_2062 Mixed Mode IC Design 5 op ja ETT_3001 Analog IC Design 5 op).
Erikoiskurssit
DTEK1073 Wearable Computing, 5 ECTS
ETT_2061 System Verification, 5 ECTS
ETT_3053 Reconfigurable Computing, 5 ECTS
ETT_3008 Microsensors, 5 ECTS
DTEK2011 Sensor Network Systems, 5 ECTS
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules