Työelämävalmiudet, 10 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Työelämävalmiudet

Tämä moduuli antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia insinööriammatissa globaalissa jatkuvasti muuttuvassa työ- ja teknologiaympäristössä. Moduulissa opiskelija saa valmiudet systemaattiseen insinöörityöhön ja ongelmanratkaisuun. Opiskelija oppii toimimaan projektissa sekä ymmärtämään oman roolinsa siinä. Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan, innovaatioprosessin, elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen perusteet. Opiskelija tiedostaa ammatillisen ja eettisen vastuun työtehtävissään sekä toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset. Opiskelija voi halututessaan painottaa työelämävalmiusmodulissa kansainvälisyyttä, liiketoimintaosaamista tai insinööri- ja projektitaitoja. Moduuliin voi sisällyttää työharjoitteluosuuden. Lisätietoja: Petri Sainio petri.sainio@utu.fi
DTEK0044 Project Management, 2 ECTS
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules