Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset astrobiologian opinnot, 3–18 op

Osaamistavoitteet

Antaa kattava käsitys astrobiologian oppiaineen poikkitieteellisestä luonteesta ja sen yhteyksistä eri luonnontieteisiin.

Sisältö

Astrobiologian sivuaineessa suoritetaan ko. aineen pakollisia kursseja yhteensä 7 op, ja astrobioogiaan kuuluvia valinnaisia kursseja vähintään 3 op:n verran.
Muihin oppiaineisiin kuuluvia, astrobiologiaa sivuavia kursseja suoritetaan vähintään 15 op, joista vähintään kaksi kurssia (esim. 2 x 3 op) kuuluu muihin kuin opiskelijan omaan pääaineeseen.
astrobiologian valinnaisia opintoja:

ASBI0010 Aikavaellus, 2-4 op
ASBI0003 Kansallinen astrobiologian kokous, 1 op
ASBI0004 Kansainvälinen astrobiologian kokous, 2 op
ASBI0005 Kansainvälinen astrobiologain kesä/talvikoulu, 4 op
ASBI0007 Astrobiologian kirjallisuustentti 1-4 op
ASBI0009 Astrobiologian harjoitusaine 2-6 op

Valinnaisiksi astrobiologian sivuaineeseen luettaviksi kursseiksi suositellaan esimerkiksi seuraavia eri oppiaineiden antamia kursseja (Kurssien tiedot on esitelty ko. oppiaineiden alla):

Fysiikka:

TÄHT 7001 Tähtitiede 1 5 op
TÄHT7002 Tähtitiede 2 5 op
TÄHT7004 Formation and evolution of planetary systems 5 ECTS

Biologia:

SOMO1011 Solubiologian luennot, 4 op
EKOL2201 Evoluutiotutkimuksen perusteet, 3op

Biokemia:

KABI5065 Elämän synty, 2 op
BKEM1100 Proteiinien rakenne ja toiminta 1, 3 op
BKEM1101 Proteiinien rakenne ja toiminta 2, 3 op
BKEM3521 Mikrobiologian perusteet (4 op), tai vastaava

Kemia:

KEMI6301 5101 Kemian peruskurssi 1, 4 op
KEMI6302 Kemian peruskurssi 2, 4 op

Geologia:

MDTK0056 Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen, 8 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki

Valinnaiset astrobiologian opinnot

Suoritetaan vähintään 18 opintopistettä. Katso tarkemmat ohjeet.
ASBI0010 Aikavaellus, 2–4 op
ASBI0009 Astrobiologian harjoitusaine, 2–6 op
KABI5065 Elämän synty, 2 op
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.