Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Valinnaiset astrobiologian opinnot
Valinnaiset astrobiologian opinnot, 3–18 op

Osaamistavoitteet

Antaa kattava käsitys astrobiologian oppiaineen poikkitieteellisestä luonteesta ja sen yhteyksistä eri luonnontieteisiin.

Sisältö

Astrobiologian sivuaineessa suoritetaan ko. aineen pakollisia kursseja yhteensä 7 op, ja astrobioogiaan kuuluvia valinnaisia kursseja vähintään 3 op:n verran.
Muihin oppiaineisiin kuuluvia, astrobiologiaa sivuavia kursseja suoritetaan vähintään 15 op, joista vähintään kaksi kurssia (esim. 2 x 3 op) kuuluu muihin kuin opiskelijan omaan pääaineeseen.
astrobiologian valinnaisia opintoja:

ASBI0010 Aikavaellus, 2-4 op
ASBI0003 Kansallinen astrobiologian kokous, 1 op
ASBI0004 Kansainvälinen astrobiologian kokous, 2 op
ASBI0005 Kansainvälinen astrobiologain kesä/talvikoulu, 4 op
ASBI0007 Astrobiologian kirjallisuustentti 1-4 op
ASBI0009 Astrobiologian harjoitusaine 2-6 op

Valinnaisiksi astrobiologian sivuaineeseen luettaviksi kursseiksi suositellaan esimerkiksi seuraavia eri oppiaineiden antamia kursseja (Kurssien tiedot on esitelty ko. oppiaineiden alla):

Fysiikka:

TÄHT 7001 Tähtitiede 1 5 op
TÄHT7002 Tähtitiede 2 5 op
TÄHT7004 Formation and evolution of planetary systems 5 ECTS

Biologia:

SOMO1011 Solubiologian luennot, 4 op
EKOL2201 Evoluutiotutkimuksen perusteet, 3op

Biokemia:

KABI5065 Elämän synty, 2 op
BKEM1100 Proteiinien rakenne ja toiminta 1, 3 op
BKEM1101 Proteiinien rakenne ja toiminta 2, 3 op
BKEM3521 Mikrobiologian perusteet (4 op), tai vastaava

Kemia:

KEMI6301 5101 Kemian peruskurssi 1, 4 op
KEMI6302 Kemian peruskurssi 2, 4 op

Geologia:

MDTK0056 Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen, 8 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki

Valinnaiset astrobiologian opinnot

Suoritetaan vähintään 18 opintopistettä. Katso tarkemmat ohjeet.
ASBI0010 Aikavaellus, 2–4 op
ASBI0009 Astrobiologian harjoitusaine, 2–6 op
KABI5065 Elämän synty, 2 op
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.