Opinto-oppaat
Ympäristötieteiden opintojaksojen kuvaukset
avaa kaikki

Ympäristötieteiden opintojaksojen kuvaukset

YMPS - Ympäristötieteen kurssikuvaukset
YMPS6043 Conservation Biology, 2 ECTS
YMPS6002 Environment and Development, 2–6 ECTS
YMPS6052 Luk-seminaari, 2 op
YMPS6053 LuK- tutkielma, 6 op
YMPS1016 Maisemaekologia, 2 op
YMPS1014 Ympäristöekologia, 3 op
YMPS6023 Ympäristöetiikka, 2 op
YMPS6010 Ympäristöhistoria, 2–3 op
YMPS4840 Ympäristökemia, 4 op
YMPS6016 Ympäristösosiologia, 3 op
YMPS6008 Ympäristötalous, 3 op
YMPS6039 Ympäristötieto, 2 op
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.