Ympäristöoikeudelliset opinnot sivuaineena, 25 ECTS
avaa kaikki

Ympäristöoikeudelliset opinnot sivuaineena

Pakolliset opintojaksot 12 op
Pakollisten osien suorittaminen on edellytyksenä valinnaisiin osiin hyväksymiselle.
YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen, 2–5 op
ONOM1010 Ympäristöoikeus, 7 op
Valinnaiset osat 14–21 op
Suoritettava seuraavasti: Hallinto-oikeus, oikeudenalojen perusteet (7 op) TAI Ympäristöoikeuden erikoistumisjakso Ympäristönkäytön ristiriitatilanteet (12 op) TAI EU:n ympäristöoikeus (5 op) JA Kirjatentti/laaja kirjoitus, jonka suorittamisesta on etukäteen neuvoteltava vastaavan opettajan kanssa. HUOM! Erikoistumisjakson ja valinnaisten opintojaksojen osallistujamäärää on rajoitettu. Ilmoittautumisohjeet, opetussuunitelmat ja kuulustelujen ajankohdat ks. oikeustieteellisen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.
ONOM1008 Hallinto-oikeus, 7 op
OTMV1106 Ilmasto-oikeus, 5 op
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Finnish Study Modules
Astrobiology
Postgraduate Degrees, sci