Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Ympäristöoikeudelliset opinnot sivuaineena, 25 ECTS
avaa kaikki

Ympäristöoikeudelliset opinnot sivuaineena

Pakolliset opintojaksot 12 op
Pakollisten osien suorittaminen on edellytyksenä valinnaisiin osiin hyväksymiselle.
YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen, 2–5 op
ONOM1010 Ympäristöoikeus, 7 op
Valinnaiset osat 14–21 op
Suoritettava seuraavasti: Hallinto-oikeus, oikeudenalojen perusteet (7 op) TAI Ympäristöoikeuden erikoistumisjakso Ympäristönkäytön ristiriitatilanteet (12 op) TAI EU:n ympäristöoikeus (5 op) JA Kirjatentti/laaja kirjoitus, jonka suorittamisesta on etukäteen neuvoteltava vastaavan opettajan kanssa. HUOM! Erikoistumisjakson ja valinnaisten opintojaksojen osallistujamäärää on rajoitettu. Ilmoittautumisohjeet, opetussuunitelmat ja kuulustelujen ajankohdat ks. oikeustieteellisen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.
ONOM1008 Hallinto-oikeus, 7 op
OTMV1106 Ilmasto-oikeus, 5 op
Faculty of Science and Engineering
Finnish Study Modules
Astrobiology
Postgraduate Degrees, sci