Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KTL_3104 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot, 26 ECTS

Sisältö

KKV0 Opiskelijaksi yliopistoon 5 op
KKV1 Suomen kielen puhe- ja kirjoitusviestintä 3 op
(KKV2.1) English: Academic and Professional Skills for Education I 3 op
(KKV2.2) English: Academic and Professional Skills for Education II 2 op
(KKV3.1) Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
(KKV3.2) Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
KKV4 Johdatus laadulliseen tutkimukseen 4 op
KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 op

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopintojen vastuuhenkilö on kasvatustieteiden tiedekunnan opintopäällikkö Mari Broberg.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Education
Kasvatustiede, KK (Educational Sciences)
Department of Education
Aikuiskasvatustiede, KK (Adult Education)
Department of Education
Erityispedagogiikka, KK (Special Education)
avaa kaikki
Department of Education
DP in Educational Sciences
Special Education
Educational Sciences