Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_8759 Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:
Ka1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Ka2. Kasvatuspsykologia 4 op
Ka3. Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
Ka4. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
Ka5. Perusopintojen lopputentti 7 op (vain sivuaineopiskelijoille)
Ka6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteessä 7 op (vain pääaineopiskelijoille)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta.

Lisätiedot

Opiskelijat suorittavat perusopinnot seuraavan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin.

Kasvatustieteen perusopintojen sivuaineopiskelijaksi on kaikilla Turun yliopiston opiskelijoilla vapaa pääsy. Sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse ilmoittautua.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2008. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Kasvatustieteen perusopintojen vastuuhenkilö on professori Arto Jauhiainen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustiede, KK (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos