Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
AIKK0022 Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteet aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Aa1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Aa2. Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
Aa3. Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
Aa4. Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
Aa5. Perusopintojen lopputentti 7 op (vain sivuaineopiskelijoille)
Aa6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito aikuiskasvatustieteessä 7 op (vain pääaineopiskelijoille)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta.

Lisätiedot

Opiskelijat suorittavat perusopinnot seuraavan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Aa1 Johdatus kasvatustieteisiin.

Aikuiskasvatustieteen perusopintojen sivuaineopiskelijaksi on kaikilla Turun yliopiston opiskelijoilla vapaa pääsy. Sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse ilmoittautua.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2008. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Aikuiskasvatustieteen perusopintojen vastuuhenkilö on apulaisprofessori Tero Järvinen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Nursing Science
Department of Nursing Science
Department of Nursing Science
Department of Education
Aikuiskasvatustiede, KK (Adult Education)
avaa kaikki
Department of Education
DP in Educational Sciences
Special Education
Educational Sciences