Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteen erityisalat, 8 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventävä perehtyminen opiskelijan tutkimuksellisen ja/tai ammatillisen kiinnostuksen mukaan kasvatustieteiden ja/tai lähitieteiden osa-alueiden klassiseen ja ajankohtaiseen teorianmuodostukseen, tutkimukseen ja sovelluksiin.

Lisätiedot

Kasvatustieteen erityisaloja suoritetaan kaksi, yksi opintojakso valikosta Erityisalat I: Teoreettiset kysymykset ja toinen opintojakso valikosta Erityisalat II: Sovellukset. Opiskelija voi halutessaan suorittaa ylimääräisiä erityisaloja yhden kummastakin valikosta (Erityisalat I ja Erityisalat II). Kyseiset suoritukset sisältyvät KM-tutkinnon pääaineen syventävien opintojen kokonaisuuteen, josta tulee tavallista laajempi.

Laitoksen järjestämän kontaktiopetuksen toteuttamismuodot erityisalojen teemoista vaihtelevat lukuvuosittain. Kontaktiopetusta järjestetään, mikäli laitoksen resurssit niin sallivat, ja tässä tapauksessa mikäli vähintään 8 opiskelijaa ilmoittautuu ko. teemaan. Mikäli kontaktiopetusta ei järjestetä eikä opintojakson kohdalla muuta mainita, suoritetaan opintojakso kirjatenttinä ja/tai esseenä, tarkemmat tiedot löytyvät kunkin opintojakson kohdalta. Tenttiajankohdat ja vastaanottajat ilmoitetaan lukuvuoden alussa erikseen.

Opintojakson KL4. Erityisalat II: Sovellukset voi suorittaa myös tiedekunnan kansainväliseen LLEES-maisteriohjelmaan kuuluvalla opintojaksolla ELE7 Workplace Learning (laajuus 5 op), jonka toteutuksesta tiedotetaan erikseen lukuvuoden alussa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
KTL_8726 Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos