Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA8699 Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Ea1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Ea2. Erityispedagogiikan perusteet 5 op
Ea3./Ero5. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
Ea4./Ero6. Oppimisen edellytykset 3 op
Ea5. Perusopintojen kirjallisuus 7 op (vain sivuaineopiskelijoille)
Ea6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito erityispedagogiikassa 7 op (vain pääaineopiskelijoille)
Ea7. Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta.

Lisätiedot

Opiskelijat suorittavat perusopinnot seuraavan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Pääaine- ja sivuaineopiskelijat noudattavat samaa opetussuunnitelmaa. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Ea1 Johdatus kasvatustieteisiin. Pääaineopiskelijat suorittavat opintojaksot Ea1-Ea4, Ea6 ja Ea7. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojaksot Ea1-Ea5 ja Ea7.

Erityispedagogiikan perusopintojen sivuaineopiskelijaksi on kaikilla Turun yliopiston opiskelijoilla vapaa pääsy. Sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse ilmoittautua.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2008. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Erityispedagogiikan perusopintojen vastuuhenkilö Turussa on yliopistonlehtori Minna Kyttälä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikka, KK (Erityispedagogiikka)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos