Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIK1035 Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (Turku), 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on omaksunut laaja-alaiset erityisopettajan ammatilliset valmiudet toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiseen toimintaan ja tutkimukseen sekä saanut välineitä arvioida teorian ja praktisen toiminnan välisiä yhteyksiä ja niiden taustatekijöitä. Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot korostavat erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren osallistumisen näkökulmaa ja pohjaavat suvaitsevaisuuteen. Erilaisuuden kohtaamisessa ja erityisopetuksen lähtökohtana ovat eettisyys, tasa-arvo sekä yhteisöllisen ja osallistavan pedagogisen kulttuurin rakentaminen moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö

Opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

I ERITYISOPETUKSEN KEHITTÄMINEN
Ero1. Erityiskasvatuksen rakenteet ja ohjausjärjestelmä (4 op)
Ero2. Erityiskasvatuksen organisaatiot ja työ (3 op)
Ero3. Erityisopettajan asiantuntijuus ja sen kehittyminen (3 op)
Ero4. Erityisopettajan monitahoinen yhteistyö (3 op)

II OPPIMISEN HAASTEET JA OHJAAMINEN
Ero5./Ea3. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä (3 op)
Ero6./Ea4. Oppimisen edellytykset (3 op)
Ero7./Ec3. Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet (3 op)
Ero8./Ec4. Sosioemotionaaliset vaikeudet (3 op)
Ero9./Ec6. Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus (3 op)
Ero10./Ec5. Erityiset oppimisvaikeudet (3 op)
Ero11./Ec10. Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa (3 op)
Ero12. Erityisopetuksen menetelmät (6 op)
Ero13. Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia (4 op)

III ERITYISOPETUKSEN KÄYTÄNNÖN OPINNOT
Ero14. Orientointi käytännön opintoihin (2 op)
Ero15. Käytännöllinen opiskelu I (4 op)
Ero16. Käytännöllinen opiskelu II (6 op)

IV ERITYISKYSYMYKSET (4-8 op, yksi tai kaksi opintojaksoa seuraavista)
Ero17. Lastensuojelu erityispedagogiikan haasteena (4 op)
Ero18. Monikulttuurisuus erityisopettajan työssä (4 op)
Ero19. Erityisopetus ja sukupuoli (4 op)
Ero20. Liikunta oppimista ja koulun toimintakulttuuria edistämässä (4 op)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suorittaminen vastaa suoritusta vähintään hyvin tiedoin.

Lisätiedot

Opinnot on tarkoitettu luokanopettajan tai aineenopettajan tutkinnon suorittaneille sekä kasvatustieteiden koulutuksen erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille ja OKL:n Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö on professori Joel Kivirauma.

avaa kaikki

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (Turku)

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos