Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3049 Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kasvatustieteen perusopintojen ydinsisällöt ja ymmärtää niiden vuorovaikutuksellisen luonteen.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
PO3 Kasvatuspsykologia 4 op
PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 4 op
PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 3 op
PO6 Toimiva ja hyvinvoiva kouluyhteisö 6 op
- PO6.1 Opettaja kouluyhteisön toimijana 3 op
- PO6.2 Oppilaana kouluyhteisössä 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: professori (kasvatustiede)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma