Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3052 Kasvatustieteen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opettajan työn tutkimusperusteisuuden ja tutkimustiedon työn kehittämisen välineenä. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita opettajan käytännön työssä.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Perusharjoittelu (AO1 ja AO2)
- AO1 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op
- AO2 Opettajana ja kasvattajana II (Ohjattu harjoittelu) 9 op
AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 4 op
Tutkimustyöpaja (AO4-AO6)
- AO4 Tutkimustyöpaja 1: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 4 op
- AO5 Tutkimustyöpaja 2: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 6 op
- AO6 Tutkimustyöpaja 3: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä (opinnäyte) 8 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on suorittanut tai suorittamassa kasvatustieteen aineopinnot (esim. avoimessa yliopistossa), joihin ei sisälly opetusharjoittelua, opiskelijan tulee suorittaa opintojakso AO1 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op.

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: professori (kasvatustiede)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma