Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3430 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee luokanopettajan työssä vuosiluokilla 1-6 opetettavien oppiaineiden opettamisessa tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä eri oppiaineiden keskeiset tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin periaatteet. Opiskelija osaa toimia yhteistyökykyisenä opetuksen ja oppimisen asiantuntijana vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja erilaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa. Opiskelija edistää kasvua ja oppimista tukevaa toimintakulttuuria. Opiskelijalla on taito ottaa huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet sekä edistää tulevaisuuden edellyttämää laaja-alaista osaamista.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

1) Yhteiset opintojaksot yht. 57 op
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I 6 op
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II 2 op
MO2.1.1 Matematiikka 3 op
MO2.1.2 Matemaattinen ongelmanratkaisu, mallintaminen ja koodaus 3 op
MO3.1 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op
MO4.1 Uskonto 3 op
MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op
MO6.1 Maantiede 3 op
MO7.1 Fysiikka ja kemia 3 op
MO8.1 Kuvataide 5 op
MO9.1 Käsityö 6 op
MO10.1 Musiikki 5 op
MO11.1 Liikunta 5 op
MO12.1 Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen 2 op
MO13.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op

2) Valinnainen opintojakso 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana on opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: yliopistonlehtori Eija Yli-Panula

Suositeltu suoritusajankohta:
1. vuoden syksy - 3. vuoden kevät
Pelkkää kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittavat ja monialaisia opintoja sivuaineena suorittavat aineen- ja erityisopettajaopiskelijat: 1. vuoden syksy - 2. vuoden kevät. Opintojaksot, jotka opetussuunnitelmassa on ajoitettu 3. opintovuodelle, ajoitetaan pelkkää KM-tutkintoa ja monialaisia opintoja sivuaineena suorittaville 2. opintovuodelle.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma